Wie zijn wij

onze gemeente

Even voorstellen
Wij stellen ons graag aan u voor:
De Open Hof in Roden maakt deel uit van het kerkverband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (afgekort NGK). De kerk in Roden bestaat nog niet zo lang. Tot 1988 kerkten de leden uit Roden in Leek. Maar vanaf het midden van de jaren ‘80 groeide het aantal leden zo snel dat in Roden een zelfstandige kerkelijke gemeente tot stand kwam. Momenteel telt de gemeente ongeveer 740 leden. We hebben een eigen kerkgebouw “De Open Hof” aan de Groene Zoom.

De gemeente
Onze gemeente is heel divers, veel jeugd maar ook een grote groep 55+ers. Mannen en vrouwen met een heel verschillende achtergrond. Onder hen ook een groep leden, afkomstig uit diverse Afrikaanse en Aziatische landen die ooit als asielzoeker naar Nederland zijn gekomen.

Wat doen we
We komen als gemeente elke zondag samen om te luisteren naar het Woord van God, zoals we dat in de bijbel kunnen lezen, samen te bidden en te zingen en natuurlijk ook om informeel met elkaar te spreken onder het genot van een kop koffie. Ook door de week vinden er veel activiteiten plaats waaronder het jeugdwerk, want jongeren zijn voor ons heel belangrijk!
Ook proberen we als kerk actief te zijn in de burgerlijke gemeente. Veel gemeenteleden zijn betrokken bij allerlei vormen van vrijwilligerswerk. Wij doen dat niet voor onszelf, maar om onze God te eren. Hij is onze Vader in de hemel, die ons heeft geschapen als mensen die op hem mogen lijken. En wij geloven dat zijn Zoon Jezus Christus ons – ondanks onze fouten – weer onze plaats als kinderen van God heeft teruggegeven.

Welkom
Wij zijn kerk van Jezus Christus en weten ons daarom heel bevoorrecht. We geloven dat de Heilige Geest van God ons elke dag weer wil helpen om samen kerk te zijn. Ook willen we niets liever dat ook andere mensen in de gemeente Noordenveld de weg naar onze gemeente weten te vinden. We nodigen iedereen van harte uit om eens bij ons te komen kijken, onze samenkomsten te bezoeken en zo te ervaren wat het is om lid van een christelijke gemeente te zijn. Graag gaan we met hen in gesprek! Hartelijk welkom!