De Open Hof

…veilige kerk

De Open Hof:

         1.       Wij voeren een VOG beleid

         2.       We zijn lid van het CIO samenwerkingsverband (Interkerkelijke Contact in Overheidszaken)

         3.       Er is een gedragscode voor (vrijwillige) medewerkers in de kerk

         4.       We hebben een aanname beleid vrijwillige (werkers) 

         5.       Er zijn vertrouwenspersonen aangesteld

NB. Alle stukken zijn ter inzage voor gemeenteleden op scipio.Wij zijn:

  • Sonja Smit sonjasmit@deopenhof.nl
  • Wilma Wagenaar wilmawagenaar@deopenhof.nl