Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 03-12-2023
Tijdstip: 10:00
Extra kenmerk:
Thema: Sarah lachte
Voorganger: Aliëtte Meerveld
Collecte: kerk, TU
liturgie:
(chronologisch)
Liturgie 3 december Roden

Welkom & mededelingen door ovd
Adventmoment
Votum en groet
Zingen: Opwekking 637 Erken nu de HEER
Gebed
Onderwijs voor het leven/kindermoment
Zingen: Wacht op de Heer (Sela/Taizé)
Lezen: Genesis 18:1-15
Zingen: Psalm 77:1, 3 en 4 NPB
Preek
Zingen: Gaudete van Sela
Geloofsbelijdenis op de melodie van Hoort de englen
Voorbede- en dankgebed
Collecte
Zingen: Toekomst vol van hoop van Sela
Zegen  


Deze pagina printen? klik hier: